Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của FCCOM Việt Nam
Năm 1997

Năm 1997

Năm 1997 Công ty Tài chính Dệt May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam được thành lập

Năm 1997 Công ty Tài chính Dệt May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam được thành lập.

Năm 2010

Năm 2010

Năm 2010 đổi tên thành Công ty Tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam

Năm 2010 đổi tên thành Công ty Tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam.

Năm 2015

Năm 2015

Năm 2015 Maritime Bank được NHNN chấp thuận mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam

Năm 2015 Maritime Bank được NHNN chấp thuận mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Maritime Bank sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty được chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Tầm nhìn sứ mệnh

Năm 1997

Năm 1997 Công ty Tài chính Dệt May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam được thành lập

Năm 1997 Công ty Tài chính Dệt May thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam được thành lập.

Giới thiệu về FCCOM

Tháng 6 năm 2017 Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1217/QĐ-NHNN sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận sửa đổi một số nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 255/GP-NHNN ngày 16/11/2010 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam như sau:

+ Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 như sau: “1. Tên công ty tài chính: Tên bằng tiếng Việt: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cộng Đồng; Tên bằng tiếng Anh: Finance Company Limited For Community; Tên viết tắt: FCCOM”;

+ Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 như sau: “2. Địa chỉ đặt trụ sở chính: Tầng KT, Tòa nhà văn phòng Thăng Long, Thăng Long Tower, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”.